2022. szeptember hónap bejegyzései

Innotrans 2022

Kiberbiztonság tanúsítása a vasúti közlekedésben

2022 szeptember végén Berlinben rendezték meg az európai közlekedési szakma kiemelt eseményét, az InnoTrans 2022 közlekedéstechnológiai vásárt. A rangos rendezvényen cégünk, a RailCert Hungary Kft. is részt vett.

Vállalatunk célja nemzetközi kapcsolatainak, együttműködéseinek erősítése és bővítése, ennek érdekében aláírásra került ünnepélyes keretek között a berlini vásáron az olasz RINA Services S.p.A-val történő nemzetközi megállapodás. A jövőben  a vállalatok elsőként biztosítanak kölcsönös lehetőséget – a CLC/TS 50701:2021 szabvány szerinti – vasúti kibertanúsítási tevékenységek elvégzéséhez.

A vasúti közlekedés digitalizációjának fejlődésével a szektor kibervédelmének is fokozott figyelmet kell fordítani. Az Európai Unió több területen dolgozik a kiberbűnözés ellen, illetve a kibervédelem fokozása érdekében. Ezen törekvések a vasúti szektorra új, kiberbiztonság központú követelményeket határoznak meg, melyekkel a vasúti szereplők számára egy biztonságosabb digitális tér hozható létre.

A RailCert Hungary célja, Magyarországon is bevezetni és megteremteni a vasúti kibertanúsítási szakterületét leendő partnerei részére, valamennyi ide vonatkozó követelmény maradéktalan teljesítésével.

Állomás

Füzesabony-Eger-Felnémet vasúti vonalszakasz EK (NoBo) és NSZ (DeBo) megfelelőségértékelése

2022. szeptember 12-én a RailCert Hungary Kft. Infrastruktúra (INF), Energia (ENE) és Pálya menti ellenőrző-irányító és jelző (CCS) alrendszerekre állított ki a MÁV Zrt. Kérelmező által Meghatalmazott képviselőként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV-ket). A projektben a Füzesabony-Eger-Felnémet vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények engedélyezési terveinek EK (NoBo) és NSZ (DeBo) szerinti hitelesítési eljárásárok lefolytatását végeztük el a szükséges építési engedély megszerzéséhez.

A tervezés tárgya az említett vonalszakaszon 17 km hosszú, egybefüggő, végig egyvágányú és villamosított pálya. A projekt keretein belül Füzesabony és Eger állomás között (a pályaállapotok miatt kijelölt lassújeles szakaszokon) a jelenlegi geometria megtartásával és helyben átépítésével a v=100 km/h sebesség visszaállítása a cél. Eger állomáson, a jelenleg üzemelő kulcsrögzítős biztosítóberendezés korszerűsítése történik, valamint a vonali biztosítóberendezés elemeinek állagmegóvó karbantartása is már ütemezett szakaszban jár. A 87a számú Füzesabony (kiz.) – Eger (bez.) vasútvonal felsővezeték hálózatának emelt szintű karbantartása, valamint felsővezetékkel kapcsolatos átépítési beavatkozások valósulnak majd meg.

Az említett vonalszakaszon az átépítéssel érintett és újonnan megvalósuló létesítmények megfelelőségértékelését valamennyi alrendszerre vonatkozóan elvégezte Társaságunk, amelynek eredményeként Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatok (ISV-k) kerültek kiállítása mind NoBo, mind DeBo esetén.

Tekintse meg lezárt és folyamatban lévő tanúsítási eljárásainkat honlapunkon a „Projektjeink” menüben: https://railcert.hu/projektjeink/

Jelentős a szerepvállalásunk a hazai vasúti egyik történelmi fejlesztésében

Jelentős a szerepvállalásunk a hazai vasút egyik történelmi fejlesztésében

A RailCert Hungary Kft., mint független tanúsítói szervezet, számos nagyszabású hazai projektben kap szerepet, ezzel is hozzájárulva Magyarország vasútfejlesztési programjához.

Jelenleg folyamatban lévő projektjeink között megtalálhatóak olyanok, amelyek méretükből adódóan önálló alrendszert ölelnek fel, vagy valamely elemükben különleges, a hazai vasút történetében egyedi megoldást tartalmaznak. Ezek közül kiemelendő a Déli Összekötő Vasúti Duna-Híd korszerűsítése („DÖVH”) projekt, amely a Déli körvasút első mérföldköveként valósul meg, a Duna felett három vasúti vágányon. Budapesten belül ehhez mérhető vasúti beruházás hosszú évtizedek óta nem történt, ezt a közeljövőben a Budapest Ferencváros – Kelenföld közötti háromvágányúsítás projekt fogja felülmúlni. Jelen projekt keretében új (harmadik) felszerkezet került megépítésre, továbbá a meglévő két felszerkezet is kicserélésre került, az alépítményt/felszerkezethez kapcsolódó elemeket pedig a szükséges mértékben alakították át. Megfelelőségértékelési tevékenységünk során a tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhíd műtárgyakra vonatkozó követelményeire fektettünk hangsúlyt. A projekt ütemezéséhez szorosan kapcsolódva, a hídszerkezetek kivitelezésének megfelelően, külön-külön értékelve végeztük az EK (NoBo) és NSZ (DeBo) szerinti hitelesítési eljárások lefolytatását a korlátozott szolgáltatási szintű forgalmak felvételéhez. Vizsgáltuk a beépített rendszerelemek megfelelőségét és alkalmazhatóságát, valamint az alrendszerek releváns követelménypontjait is teljeskörűen. A közbenső tanúsítások kiadása előtt szakembereink részt vettek a műtárgyak forgalomba helyezéséhez szükséges statikus és dinamikus próbaterhelésein.

Következő és egyben projektzáró feladatunk használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges megfelelőségértékelési eljárások lefolytatása, tanúsítványok kiadása.