2022. október hónap bejegyzései

Békéscsaba-Szeged vasútvonal

A nagy múltú Békéscsaba-Szeged vasútvonalhoz kapcsolódó feladatokat végzett el a RailCert Hungary Kft.

A 135-ös számú Békéscsaba-Szeged fővonal az országos vasúti törzshálózat részeként kiemelt jelentőségű. A RailCert Hungary Kft. három alrendszerre vonatkozóan tett eleget Tanúsítói feladatainak, mely következtében 2022. október 3-án EK (NoBo)- és NSZ (DeBo) Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV-ket) adott ki Energia (ENE), Infrastruktúra (INF), valamint Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző (CCS) alrendszerekre.

A megfelelőségértékelési eljárás ENE alrendszer tekintetében általános tervezési (engedélyezési) fázisra vonatkozóan került lefolytatásra. A létesítendő felsővezeték maximum 160 km/h sebességgel közlekedő villamos vontatójárművek táplálására alkalmas kivitelben készül majd a nyíltvonali vágányok felett.

Az infrastruktúra alrendszert érintő fejlesztésekbe tartozik; a szegedi pályaudvar fővágányainak helyben történő átépítése és víztelenítése, valamint a szakaszon található állomások és megállóhelyek korszerűsítése. A teljes vonalat 225 kN tengelyterhelésre, 54-es rendszerű felépítménnyel tervezik megépíteni az állomási fő- és nyíltvonali vágányok esetében.

CCS alrendszerben a tervezett berendezések között van Szeged-Személy-Szeged-Kecskés között egy új ellenmenet, Szeged-Kecskés, Szeged-Rókus, Kútvölgy és Székkutas, valamint Csorvás és Telekgerendás állomásokon új D-55 rendszerű jelfogós biztosítóberendezés tengelyszámlálós foglaltságérzékeléssel. Békéscsaba állomáson az új vonali berendezéseket a helyi elektronikus biztosítóberendezéshez való csatlakoztatása, valamint a szegedi KÖFI központba Szeged-Rókus állomás új D55 biztosítóberendezés integrálása is a projekt részét képezte az említett alrendszeren belül.

Cégünk független Tanúsító Szervezetként mindhárom alrendszerre kiadta a szükséges Közbenső Hitelesítés Nyilatkozatokat, ezzel is hozzájárult hazánk egyik nagy hagyományú vasútvonalának jövőbeni sikeres megújításához.

Tekintse meg lezárt és folyamatban lévő tanúsítási eljárásainkat honlapunkon a „Projektjeink” menüben: https://railcert.hu/projektjeink/

Nemzetközi szakmai bizottságokban képviselték kollégáink a RailCert Hungary Kft.-t

Nemzetközi szakmai bizottságokban képviselték kollégáink a RailCert Hungary Kft.-t

Mozgalmas szeptembert tudhatnak maguk mögött cégünk dolgozói, akik a berlini InnoTrans rendezvény után Európa szerte képviselték a RailCert Hungary Kft-t az NB Rail által szervezett megbeszéléseken. A vasúti átjárhatósággal foglalkozó nemzetközi egyesület tagjai, valamennyi alrendszer esetében, évente három alkalommal találkoznak, hogy az ágazatban felmerülő kérdésekre, illetve esetleges problémákra jogszabályi keretek között találjanak szakmai választ/megoldást. A személyes megbeszélésekre Ausztriában, Olaszországban és Szlovákiában került sor Infrastruktúra (INF), Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző (CCS), Energia (ENE) és Vasúti gördülőállomány (RST) alrendszerekre vonatkozóan.

Bő másfél év várakozás után – 2022. szeptember 7-én – Huschek-Juhász Erika és Szilvási Ágota lehetőséget kaptak az évtizedek óta fennálló NB-Rail Coordination Group INF szekcióját egy egész napos bécsi egyeztetés keretében megismerni. A megbeszélésen az infrastruktúrát érintő ÁME (Átjárhatósági Műszaki Előírás) jövőbeni módosításairól konzultáltak, továbbá olyan sajátos eseteket, valamint értékelési nehézségeket beszélték át, amelyek az Európai Unió tagországaiban megépült vasútvonalak és állomások közötti különbségekből adódik.

Nemzetközi szakmai bizottságokban képviselték kollégáink a RailCert Hungary Kft.-t2022. szeptember 13-án (szintén) Bécsben Liszi Linda és Pál Dávid kollégánk a CCS szakmai munkacsoport ülésre kapott meghívásnak tett eleget. Az értekezleten beszámoltak a különböző szervezetek jelenlévő tagjai (pl.: Stratégiai/Planáris ülés; AsBo koordinációs csoport; NB-Rail, stb.), hogy az elmúlt időszakban milyen témákkal foglalkoztak. Ezt követően olyan szakmai kérdéskörök tisztázására került sor, amellyel az egyesületben résztvevők megfelelőségértékelési tevékenységük vonatkozásában találkoztak; mint a vonatérzékelő rendszerek ellenőrzése a CCT alrendszerek részeként; vonatérzékelés és veszélypont; dátum nélküli hivatkozások a CCS ÁME-ben; MIR jóváhagyási problémák; különbség a „szükséges/javasolt” között; A CCT alrendszer MIR szerinti jóváhagyása; módosított rendszerelemek tanúsítása; CCO megváltoztatása; ENE ÁME-követelmény a pályamenti ellenőrző-irányító és jelzőrendszerre vonatkozóan; a CCS alrendszerek és IC-k biztonsági értékeléseinek elfogadása; útvonal alkalmazhatósága.
Nemzetközi szakmai bizottságokban képviselték kollégáink a RailCert Hungary Kft.-tAz Energia (ENE) alrendszer vonatkozásában 2022. szeptember 27-én került megrendezésre Rómában a szakmai munkacsoport ülés (ENE sub-group), amelyen cégünket két kollégánk, Szilvási Ágota és Pál Dávid képviselte. Az értekezleten az Energia ÁME soron következő módosításának változásai kerültek áttekintésre, illetve átvezetésre a vonatkozó jogszabály szövegtervezetében majd olyan szakmai kérdéskörök tisztázására került sor, amellyel az egyesület egyes tagjai megfelelőségértékelési tevékenységük vonatkozásában találkoztak. Az értintett témák között volt az áramütés elleni védelem egyenáramú és váltakozó áramú munkavezetékek megközelítése esetén, a követelmények alkalmazhatósága és kizárása alrendszer érintő frissítés vagy megújítás esetén, alacsony sebességű felsővezeték IC minősítése, felharmonikusok és dinamikus hatások értékelése váltakozó áramú vontatási áramellátó rendszerekben, illetve olyan objektumok értékelése, amik nem tartoznak az ENE alrendszer hatálya alá.

Nemzetközi szakmai bizottságokban képviselték kollégáink a RailCert Hungary Kft.-t2022. szeptember 29-én Zsolnán történt a 62. egyeztetés Vasúti gördülőállomány (RST) szakterületen, melyen vállalatunktól Halász Gergely vett részt. A megbeszélés kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen a koronavírus megjelenése óta ez volt az első olyan találkozó, ahol a szakértők személyesen tudtak egyeztetni az aktuális problémákat illetően. A korábbi megbeszélésről maradt nyitott kérdések feldolgozása után a hamarosan hatályba lépő új, illetve módosított, NB-Rail által kiadott Felhasználási Ajánlás dokumentumainak (RFU) ismertetésére is sor került.

Vállalatunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi kapcsolatok építésére, illetve annak fenntartására. Kiemelkedően fontos volt ezért, hogy régi és immáron új kollégáink is megismerhessék az európai NoBo szervezetek szakértőit illetve, hogy első kézből értesüljenek a vasúti átjárhatóságot érintő minden fontosabb határozatról, jogszabályi változásról. Hisszük, hogy naprakész szaktudásunkkal tudunk Megbízóink számára hiteles támogatást nyújtani a vasút minden területén és ezért örömmel utazunk Európa szerte bárhová!