2023. március hónap bejegyzései

Az NB-Rail által szervezett rendezvényen képviseltette magát a RailCert Hungary Kft.

Az NB-Rail által szervezett rendezvényen képviseltette magát a RailCert Hungary Kft.

Az NB-Rail a vasúti ágazat átjárhatóságával foglalkozó bejelentett szervezetek (NoBo-k: Notified Body-k) nonprofit egyesülete, amely a koordinációs csoport tevékenységének támogatására és kiegészítésére jött létre. A szakértők a különböző tagországi tapasztalatok kicserélésével hozzájárulnak, hogy az alkalmazható harmonizált európai jogszabályi keretrendszer kialakulhasson, így támogatva a vasúti ágazat versenyképességének fenntartását.

Cégünk már a 2022-es évben is több alkalommal képviseltette magát hasonló találkozókon.

A Jármű (RST: Rolling Stock) szakterület vonatkozásában 2023. március 15-én került megrendezésre Genova-ban a szakmai munkacsoport ülése (RST subgroup), amelyen szervezetünket Halász Gergely képviselte.

A szakmai egyeztetés házigazdája az egyik nagy múltú olaszországi megfelelőségértékelésben is érintett szervezet, a RINA Services S.P.A. volt. A találkozó különlegességét adta, hogy hosszabb kihagyást követően az Európai Unió Vasúti Ügynökségének képviselőjét is a soraiban köszönthették a Jármű alrendszer szakértői. A képviselő hasznos információkat osztott meg a jelenlegi és a jövőben várható folyamatokról, valamint proaktívan állt a felé irányuló kérdésekhez, a gyakorlatban felmerülő problémák megbeszéléséhez.

Az egyeztetés során kiemelt napirendi pont volt az idei évben várható Átjárhatósági Műszaki Előírások (ÁME) módosítása, kifejezetten a mozdonyokra és személykocsikra vonatkozó LOC&PAS esetében. A változás alapvetően befolyásolni fogja a megfelelőségértékelés folyamatát és értékelési rendszerét, ezért a szervezeteknek időben meg kell kezdeni a felkészülést, eljárásainak kidolgozását.

Az ülés további részében a megfelelőségértékelő szervezetek által a gyakorlati megvalósítás során tapasztalt kérdéses pontokra igyekeztek a résztvevők megoldásokat javasolni, szakmai párbeszédet folytatni; amelyek érintették a koronavírus európai terjedésének hatását a megfelelőségértékelési folyamatokra, valamint az Európa keleti határánál zajló konfliktushoz kapcsolódó korlátozások kezelését.

A következő, 65. szakmai egyeztetés 2023. szeptemberében a németországi Münchenben kerül megrendezésre.

RailCert Rina

A RailCert Hungary Kft. és a RINA Services S.p.A közös sikere a GSM-R projektben

A RailCert Hungary Kft. nemzetközi partnerével, a RINA Services S.p.A-val konzorciumban végzi a GSM-R projekt 2. ütemének NoBo és DeBo megfelelőségértékelési feladatait.

A projekt része annak az átfogó és hosszú távú vasútfejlesztési programnak, amelynek célja, hogy biztosítsa a vasúti forgalom átjárhatóságát (interoperabilitását) a magyar vasúti hálózat jelentős részén, megszüntesse a szűk keresztmetszeteket, hogy a határokon átnyúló érintett vonalszakaszok magyarországi részének fejlesztését is lehetővé tegye.

A projekt célja az elavult, analóg, vasúti rádiós rendszer kiváltása, továbbá a vasúti átjárhatóság biztosításához szükséges EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network – Egységes Európai Vasúti Rádióhálózat) és ETCS (European Train Control System – Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) kiépítéseinek megalapozása a magyar vasúthálózat számos vonalszakaszán.

A GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) egy olyan rádiókommunikációs rendszer, amely a vasút mindennapi működéséhez szükséges hang- és adatszolgáltatások széles körét kínálja, az európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS), különösen az ETCS 2. és 3. szintjének adatkommunikációs hordozója. Megkönnyíti a mozdonyvezető és a forgalomirányító központok közötti kommunikációt, olyan speciális funkciókkal, mint a csoportos kommunikáció, a helyfüggő címzés, az elsőbbségi szintek, a vasúti segélyhívások, a tolatási kommunikáció.

A projekt keretében a vasúti kommunikációs rendszerek modernizációjával, kompatibilitásának javításával várhatóan biztonságosabbá, gyorsabbá, torlódásoktól mentesebbé válnak az utazások a vasúti személy- és áruforgalomban a nemzetközi, regionális és elővárosi közlekedés szintjén egyaránt.

Olasz partnerünkkel együttműködve, független tanúsító szervezetként a beruházással érintett számos hazai vasúti vonalszakasz (pl.: M080a, M040-1a, M040-1b, M040-2 stb.) megfelelőségértékelését elvégeztük; kiadásra kerültek a szükséges Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatok (ISV-k), így újabb lépéssel közelebb kerültek az érintett szereplők a használatbavételi engedély megszerzéséhez.