Jantik Béla bejegyzései

Mély fájdalommal búcsúzunk nagyra becsült kollégánktól, Paluska Páltól.

Paluska Pál szakmai pályájának kezdete több, mint fél évszázaddal ezelőttre nyúlik vissza. Karrierjét szakaszmérnökként kezdte ám nyugdíjba vonulása előtt a MÁV Zrt-nél, már Osztályvezetőként látta el feladatait.

2019-ben a RailCert Hungary Kft. Tanúsítási Igazgatóságába már nyugdíjasként, nagyra becsült szakmai tapasztalatával került felkérésre az Infrastruktúra szakterület vezető pozíciójára.

Munkáját széles körű szakmai elismertség mellett végezte.

Életét a vasút végig kísérte, ami nem zárta ki, hogy családja is mindig kiemelt figyelmet kapjon.

Személyében vidám, érdeklődő, segítőkész embert ismerhettünk meg, akivel bátran megbeszélhettük szakmai problémáinkat.

Vezetőként is sokat köszönhetünk neki, hiszen szaktudása felbecsülhetetlen érték volt.

Mindig emlékezni fogunk rá és a vele együtt töltött időre.

Tudását, segítőkészségét soha nem feledjük.

Békéscsaba-Szeged vasútvonal

A nagy múltú Békéscsaba-Szeged vasútvonalhoz kapcsolódó feladatokat végzett el a RailCert Hungary Kft.

A 135-ös számú Békéscsaba-Szeged fővonal az országos vasúti törzshálózat részeként kiemelt jelentőségű. A RailCert Hungary Kft. három alrendszerre vonatkozóan tett eleget Tanúsítói feladatainak, mely következtében 2022. október 3-án EK (NoBo)- és NSZ (DeBo) Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV-ket) adott ki Energia (ENE), Infrastruktúra (INF), valamint Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző (CCS) alrendszerekre.

A megfelelőségértékelési eljárás ENE alrendszer tekintetében általános tervezési (engedélyezési) fázisra vonatkozóan került lefolytatásra. A létesítendő felsővezeték maximum 160 km/h sebességgel közlekedő villamos vontatójárművek táplálására alkalmas kivitelben készül majd a nyíltvonali vágányok felett.

Az infrastruktúra alrendszert érintő fejlesztésekbe tartozik; a szegedi pályaudvar fővágányainak helyben történő átépítése és víztelenítése, valamint a szakaszon található állomások és megállóhelyek korszerűsítése. A teljes vonalat 225 kN tengelyterhelésre, 54-es rendszerű felépítménnyel tervezik megépíteni az állomási fő- és nyíltvonali vágányok esetében.

CCS alrendszerben a tervezett berendezések között van Szeged-Személy-Szeged-Kecskés között egy új ellenmenet, Szeged-Kecskés, Szeged-Rókus, Kútvölgy és Székkutas, valamint Csorvás és Telekgerendás állomásokon új D-55 rendszerű jelfogós biztosítóberendezés tengelyszámlálós foglaltságérzékeléssel. Békéscsaba állomáson az új vonali berendezéseket a helyi elektronikus biztosítóberendezéshez való csatlakoztatása, valamint a szegedi KÖFI központba Szeged-Rókus állomás új D55 biztosítóberendezés integrálása is a projekt részét képezte az említett alrendszeren belül.

Cégünk független Tanúsító Szervezetként mindhárom alrendszerre kiadta a szükséges Közbenső Hitelesítés Nyilatkozatokat, ezzel is hozzájárult hazánk egyik nagy hagyományú vasútvonalának jövőbeni sikeres megújításához.

Tekintse meg lezárt és folyamatban lévő tanúsítási eljárásainkat honlapunkon a „Projektjeink” menüben: https://railcert.hu/projektjeink/

Újabb kiemelt jelentőségű projekteket zárt sikerrel a RailCert Hungary Kft.

Újabb kiemelt jelentőségű projekteket zárt sikerrel a RailCert Hungary Kft.

A 2018-as megalapítás óta, legnagyobb örömünkre, egyre több hazai és külföldi Partner megbízásának teszünk eleget és végezzük tanúsítói tevékenységünket független szervezetként. A megnövekedett számú projektek határidőre való teljesítését, illetve tanúsítói munkánk kifogástalan minőségének fenntartását szakértőink számának arányos növelésével biztosítjuk. Kiemelten fontos számunkra a csapatmunka, másképpen nem is tudtuk volna a mérföldkőnek számító napot, 2022. augusztus 22-t, sikeresen zárni.

Egyik jelentős projektünk az idei évben a Kiskunfélegyháza-Szeged-Rendező vasúti vonalszakasz engedélyezési terveire vonatkozó megfelelőségértékelési feladatok teljes körű ellátása volt. Az említett szakaszhoz kapcsolódó munkálatok megvalósításával a jelenlegi 100 km/h helyett a sebességemelés (160 km/h-ra), a szakaszos kétvágányúsítás, a szintbeni kereszteződések felújítása/átépítése, a meglévő állomások és megállóhelyek rekonstrukciója, valamint a felsővezeték és energiaellátási rendszer és a biztosítóberendezések korszerűsítése volt a cél. A projekt első fázisában összeállított Megvalósíthatósági Tanulmányt is figyelembe véve kellett elkészítenie a Tervezőnek az engedélyezési terveket az összes vasúti és kapcsolódó, egyéb szakági vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények és üzemeltetési tervek vonatkozásában. Az engedélyezési tervfázis EK (NoBo) és NSZ (DeBo) szerinti hitelesítési eljárások lefolytatása mellett folyamatos projektügyviteli és szakértői jelenlétet is biztosítottunk. Mindhárom alrendszerre (Infrastruktúra, Energia és Pálya menti ellenőrző-irányító és jelző) elvégzetük a megfelelőségértékelést, a Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatok (ISV-k) kiadása előtt részletesen jeleztük a feltárt hiányokat, nemmegfelelőséget a Megbízónk és a Tervező részére.

Mindezek igazak a másik projektünk tekintetében is, a Nagykáta-Újszász vonalszakasz engedélyezési tervei esetén is, ahol tanúsítói szerepvállalásunk szintén nélkülözhetetlen volt. A tervezés keretein belül a legfőbb célok; a 120km/h kiépítési sebesség biztosítása a teljes, kétvágányú, villamosított vonalszakaszon (29 km), a jelenlegi 40/60/80 km/h helyett, szakaszos tengelyterhelés-emelés (210 kN-ról 225 kN-ra), Újszász állomás teljes biztosítóberendezés átépítés, a hiányzó P+R és B+R parkolók létesítése, valamint az elavult felsővezeték és energiaellátási rendszer korszerűsítése voltak. A már meglévő Megvalósíthatósági Tanulmány alapján kellett Tervezőnek elkészítenie az engedélyezési terveket a vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények és üzemeltetési tervek vonatkozásában.

NoBo és DeBo megfelelőségértékelő szervezetként mindkét említett projekt esetében határidőre teljesítettük tanúsítói feladatainkat, kötelezettségeinket, mely értelmében 2022. augusztus 22-én szám szerint 12 db Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot (ISV-t) állítottunk ki valamennyi alrendszerre vonatkozóan.

Tekintse meg lezárt és folyamatban lévő tanúsítási eljárásainkat honlapunkon a „Projektjeink” menüben: https://railcert.hu/projektjeink/

Nobo területi hatálybővíté

NoBo bejelentési státusz bővítése, immár jármű területén is jelen vagyunk

Társaságunk 2022. év elején bővítette meglévő kijelölését, február óta a vasúti jármű területen DeBo megfelelőségértékelés elvégzésére is jogosult lett. Szervezetünk tovább fejlődött, hiszen júniusban immár NoBo területen is megszerezte a jármű alrendszer értékelésére vonatkozó jogosultságát.

Jármű (RST) alrendszert érintő feladataink

Az Európai Unió átjárhatósági követelményeinek ellenőrzése vonatkozásában így az alábbi jármű (RST) alrendszert érintő feladatok elvégzése, eljárások lefolytatása vált lehetségessé:

  • a járművek alrendszerre vonatkozóan az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeinek EK-megfelelőségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozat kiállítására vonatkozó eljárás,
  • a járművek alrendszerre vonatkozóan az európai vasúti rendszer alrendszereinek EK-hitelesítési eljárása.

Szerepünk az EK eljárások során

Szervezetünk az EK-megfelelőségi vagy – alkalmazhatósági eljárás során ellenőrzi, megvizsgálja és tanúsítja a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem, vonatkozó Átjárhatósági Műszaki Előírásokban (ÁME-k) meghatározott, felhasználásra való megfelelőségét vagy használatra való alkalmasságát. Mindezeken felül értékeli a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem konstrukcióját és előállítását, valamint kiállítja a Kérelmező számára az alkalmazott értékelési modul szerinti EK-megfelelőségi- vagy alkalmassági tanúsítványt.

Az EK-hitelesítési eljárás során ellenőrizzük, megvizsgáljuk és tanúsítjuk, hogy az alrendszer megfelel az Irányelvnek, a Szerződésből eredő egyéb előírásoknak, ezáltal igazoljuk annak  üzembe helyezhetőségét. Értékeljük az alrendszer konstrukcióját és előállítását, valamint kiállítjuk a Kérelmező számára az EK- hitelesítési tanúsítványt.

Célunk a hazai vasúti rendszer harmonizációja az EU-s közlekedéssel

Szervezetünk az elmúlt 4 évben mind szakembereink létszámát, mind tevékenységi körét illetően dinamikusan fejlődött. Cégünk indulása óta arra törekszünk, hogy a vasúti szakmában átfogó tanúsítói tevékenységet végezhessünk. Az elismert felkészültségű szakembereinkkel, valamint különleges projektek esetén hazai és külföldi közreműködők bevonásával végzett, magas színvonalú megfelelőségértékelési és független értékelési tevékenységünkkel törekszünk arra, hogy elősegítsük a hazai vasúti rendszer harmonizációját az uniós közlekedéssel. Független szervezetként elhivatott módon végezzük feladatainkat a vonatkozó szabványok szerinti átláthatóság és reprodukálhatóság jegyében.