Általános Szerződéses Feltételek

General Terms and Conditions

Kérelem

Vasúti alrendszer megfelelőségértékelési eljárásának lefolytatásához.

Application

For conformity assessment procedure for railway subsystem.

Kérelem

Vasúti rendszerelem megfelelőségértékelési eljárásához.

Application

For conformity assessment procedure for railway constituent.

Dokumentumlista és képesítési gyakorlat jegyzéke - Alrendszer

Document list and Qualification Exercise list - Subsystem

Dokumentumlista - Rendszerelem

Document list - System Constituent

ÁSZF - Független értékelés elvégzéséhez

T&CS - To carry out an independent assessment