Általános Szerződéses Feltételek

General Terms and Conditions

Kérelem

a vasúti rendszerek megfelelőségértékelési eljárásának lefolytatásához.

Application

for conformity assessment procedure on the interoperability of rail systems

Nyilatkozat dokumentumok módosításáról

A kérelemhez mellékelt dokumentumok módosításáról szóló nyilatkozat

Declaration on changes in documentation

Declaration on changes in the documentation submitted with the Application.

Dokumentum lista

A kérelemhez mellékelt műszaki dokumentáció, a tervezés illetve gyártás során alkalmazott szabványok, valamint a gyártás és végellenőrzés során készült vizsgálati jegyzőkönyvek felsorolása.

Document list

List of technical documentation accompanying the application, standards applied during design and manufacture, and test reports drawn up during manufacture and final inspection.

Tervezésben, fejlesztésben, gyártásban érintett személyek képesítése, gyakorlata

A kérelemhez mellékelt iratok, tervek készítőinek felsorolása, képesítése és gyakorlati ideje.

Qualification and practice of persons involved in design and production

List, qualification and practical time of the authors of the documents and plans attached to the application.

ÁSZF - Független értékelés elvégzéséhez

T&CS - To carry out an independent assessment