Nobo területi hatálybővíté

NoBo bejelentési státusz bővítése, immár jármű területén is jelen vagyunk

Társaságunk 2022. év elején bővítette meglévő kijelölését, február óta a vasúti jármű területen DeBo megfelelőségértékelés elvégzésére is jogosult lett. Szervezetünk tovább fejlődött, hiszen júniusban immár NoBo területen is megszerezte a jármű alrendszer értékelésére vonatkozó jogosultságát.

Jármű (RST) alrendszert érintő feladataink

Az Európai Unió átjárhatósági követelményeinek ellenőrzése vonatkozásában így az alábbi jármű (RST) alrendszert érintő feladatok elvégzése, eljárások lefolytatása vált lehetségessé:

  • a járművek alrendszerre vonatkozóan az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeinek EK-megfelelőségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozat kiállítására vonatkozó eljárás,
  • a járművek alrendszerre vonatkozóan az európai vasúti rendszer alrendszereinek EK-hitelesítési eljárása.

Szerepünk az EK eljárások során

Szervezetünk az EK-megfelelőségi vagy – alkalmazhatósági eljárás során ellenőrzi, megvizsgálja és tanúsítja a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem, vonatkozó Átjárhatósági Műszaki Előírásokban (ÁME-k) meghatározott, felhasználásra való megfelelőségét vagy használatra való alkalmasságát. Mindezeken felül értékeli a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem konstrukcióját és előállítását, valamint kiállítja a Kérelmező számára az alkalmazott értékelési modul szerinti EK-megfelelőségi- vagy alkalmassági tanúsítványt.

Az EK-hitelesítési eljárás során ellenőrizzük, megvizsgáljuk és tanúsítjuk, hogy az alrendszer megfelel az Irányelvnek, a Szerződésből eredő egyéb előírásoknak, ezáltal igazoljuk annak  üzembe helyezhetőségét. Értékeljük az alrendszer konstrukcióját és előállítását, valamint kiállítjuk a Kérelmező számára az EK- hitelesítési tanúsítványt.

Célunk a hazai vasúti rendszer harmonizációja az EU-s közlekedéssel

Szervezetünk az elmúlt 4 évben mind szakembereink létszámát, mind tevékenységi körét illetően dinamikusan fejlődött. Cégünk indulása óta arra törekszünk, hogy a vasúti szakmában átfogó tanúsítói tevékenységet végezhessünk. Az elismert felkészültségű szakembereinkkel, valamint különleges projektek esetén hazai és külföldi közreműködők bevonásával végzett, magas színvonalú megfelelőségértékelési és független értékelési tevékenységünkkel törekszünk arra, hogy elősegítsük a hazai vasúti rendszer harmonizációját az uniós közlekedéssel. Független szervezetként elhivatott módon végezzük feladatainkat a vonatkozó szabványok szerinti átláthatóság és reprodukálhatóság jegyében.