Tovább bővült a RailCert Hungary Kft. tevékenységi köre

Hazai és külföldi partnereink az elmúlt években már megtapasztalhatták, hogy a RailCert Hungary Kft. határidőre, megfelelő minőségben és felelőségteljesen végzi el a rá bízott munkákat. Vállalat 2018-as megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan szervezetté váljon, amely részt vegyen a hazai és nemzetközi vasúti fejlesztésekben és tevékenységével hozzájáruljon a modernebb, gyorsabb, biztonságosabb vasúti infrastruktúra kialakulásához. A vasúti megfelelőségértékelés egy speciális és komplex terület szigorú jogszabályi környezettel, amely azáltal, hogy megköveteli a vonatkozó előírások és szabványok betartását, ám egyben lehetővé is teszi, hogy az új létesítmények által a magyar vasút európai államhoz méltó szinten üzemeljen.

Az elmúlt közel 4 évben szervezetünk dinamikusan fejlődött a cég, mind szakembereink létszámát, mind tevékenységi körünket illetően. A kezdeti nemzeti kijelölésünk (DeBo) mellé, ami az infrastruktúra (INF), az energia (ENE) és az ellenőrző-, irányító-, jelző- és biztosítóberendezések (CCS) alrendszerekre vonatkozott, a 2021. évben megszereztük az Európai Unió teljes területén elismert Bejelentett Szervezet (NoBo) státuszt, ami lehetővé teszi, hogy a nemzeti szabályokon túl az uniós előírások szerinti megfelelőségértékelést is lefolytathassunk. A tavalyi évben Magyarországon elsők között kaptunk jogosultságot arra vonatkozóan, hogy kijelölt AsBo szervezetként független értékelő tevékenységet végezhessünk.

A nemzeti szabályok alkalmazása esetén Kijelölt Szervezetként (DeBo) vizsgáljuk, ellenőrizzük és értékeljük a vasúti alrendszerek, illetve a vasúti rendszerkomponensek megfelelőségét a vonatkozó műszaki előírásoknak. EK-hitelesítési eljárás esetén az adott alrendszer átjárhatóságát vizsgáljuk az európai uniós előírások vonatkozó rendelkezéseiben foglalt követelményekkel összhangban, mint Bejelentett Szervezet (NoBo), mely eljárás végén EK-Hitelesítési tanúsítvánnyal igazolható az alrendszer alapvető követelményeknek való megfelelés. Az Átjárhatósági Műszaki Előírásokban nevesített kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségi eljárásának végén egy Európában teljeskörűen alkalmazható tanúsítványt is kaphat a kérelmező Ügyfelünk.

AsBo szervezetként független értékelést végzünk a vasúti rendszer biztonságát érintő változtatásra vonatkozó kockázatkezelési eljárás keretén belül. Az eljárás fő célja, hogy minden érdekelt félben bizalmat ébresszen arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzési folyamat a résztvevők számára a legmegfelelőbb javaslatot adja a biztonságos üzemeltetésre a vasúti ágazaton belül.

A kezdetektől fogva arra törekszünk, hogy a vasúti szakmában átfogó tanúsítói tevékenységet végezhessünk, így itt még nem állhattunk meg. Eddigi munkánk és törekvéseink eredményeként, idén februárban megkaptuk a negyedik alrendszer, a Jármű területre (RST) is érvényes DeBo kijelölésünket. A legújabb kijelölésünk alapján lehetőséget biztosítunk, hogy megbízásaink során már a gördülő állomány fejlesztéseiben is szerepet vállaljunk.

2022. év februárjától immáron a vasúti projektekben végzett megfelelőségértékelés minden területén jelen vagyunk és végzünk tanúsítási tevékenységet INF, ENE, CCS és RST alrendszerek vonatkozásában.