Újabb kiemelt jelentőségű projekteket zárt sikerrel a RailCert Hungary Kft.

Újabb kiemelt jelentőségű projekteket zárt sikerrel a RailCert Hungary Kft.

A 2018-as megalapítás óta, legnagyobb örömünkre, egyre több hazai és külföldi Partner megbízásának teszünk eleget és végezzük tanúsítói tevékenységünket független szervezetként. A megnövekedett számú projektek határidőre való teljesítését, illetve tanúsítói munkánk kifogástalan minőségének fenntartását szakértőink számának arányos növelésével biztosítjuk. Kiemelten fontos számunkra a csapatmunka, másképpen nem is tudtuk volna a mérföldkőnek számító napot, 2022. augusztus 22-t, sikeresen zárni.

Egyik jelentős projektünk az idei évben a Kiskunfélegyháza-Szeged-Rendező vasúti vonalszakasz engedélyezési terveire vonatkozó megfelelőségértékelési feladatok teljes körű ellátása volt. Az említett szakaszhoz kapcsolódó munkálatok megvalósításával a jelenlegi 100 km/h helyett a sebességemelés (160 km/h-ra), a szakaszos kétvágányúsítás, a szintbeni kereszteződések felújítása/átépítése, a meglévő állomások és megállóhelyek rekonstrukciója, valamint a felsővezeték és energiaellátási rendszer és a biztosítóberendezések korszerűsítése volt a cél. A projekt első fázisában összeállított Megvalósíthatósági Tanulmányt is figyelembe véve kellett elkészítenie a Tervezőnek az engedélyezési terveket az összes vasúti és kapcsolódó, egyéb szakági vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények és üzemeltetési tervek vonatkozásában. Az engedélyezési tervfázis EK (NoBo) és NSZ (DeBo) szerinti hitelesítési eljárások lefolytatása mellett folyamatos projektügyviteli és szakértői jelenlétet is biztosítottunk. Mindhárom alrendszerre (Infrastruktúra, Energia és Pálya menti ellenőrző-irányító és jelző) elvégzetük a megfelelőségértékelést, a Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatok (ISV-k) kiadása előtt részletesen jeleztük a feltárt hiányokat, nemmegfelelőséget a Megbízónk és a Tervező részére.

Mindezek igazak a másik projektünk tekintetében is, a Nagykáta-Újszász vonalszakasz engedélyezési tervei esetén is, ahol tanúsítói szerepvállalásunk szintén nélkülözhetetlen volt. A tervezés keretein belül a legfőbb célok; a 120km/h kiépítési sebesség biztosítása a teljes, kétvágányú, villamosított vonalszakaszon (29 km), a jelenlegi 40/60/80 km/h helyett, szakaszos tengelyterhelés-emelés (210 kN-ról 225 kN-ra), Újszász állomás teljes biztosítóberendezés átépítés, a hiányzó P+R és B+R parkolók létesítése, valamint az elavult felsővezeték és energiaellátási rendszer korszerűsítése voltak. A már meglévő Megvalósíthatósági Tanulmány alapján kellett Tervezőnek elkészítenie az engedélyezési terveket a vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények és üzemeltetési tervek vonatkozásában.

NoBo és DeBo megfelelőségértékelő szervezetként mindkét említett projekt esetében határidőre teljesítettük tanúsítói feladatainkat, kötelezettségeinket, mely értelmében 2022. augusztus 22-én szám szerint 12 db Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot (ISV-t) állítottunk ki valamennyi alrendszerre vonatkozóan.

Tekintse meg lezárt és folyamatban lévő tanúsítási eljárásainkat honlapunkon a „Projektjeink” menüben: https://railcert.hu/projektjeink/