Vasúti kockázatértékelés és az AsBo szervezetek kapcsolata

Vasúti kockázatértékelés és az AsBo szervezetek kapcsolata

Az átjárhatósági követelmények Európai Unión belüli egységes rendszerének megteremtése óta számos változás lépett életbe a kölcsönös átjárhatóság és a kapcsolódó nemzeti szabályozások életében. Az egyre közismertebb NoBo (Notified Body) és DeBo (Designated Body) által lefolytatott megfelelőségértékelési eljárások mellett egy új eljárás jelent meg, amely az alrendszerek vagy rendszerelemek megszokott tanúsításától eltérően a tervezett változások biztonságos véghezviteléhez nyújt jogszabályi alapot. A RailCert Hungary Kft. mint a hazánkban azon kevés szervezetek egyike, amely mindhárom típusú kijelöléssel és bejelentéssel rendelkezik.

Kockázatértékelés a vasúti területen

A vasúti közlekedés a közlekedési formák egyik legbiztonságosabb módja, ennek fenntartása érdekében az Európai Unió folyamatosan felülvizsgálja, fejleszti és harmonizálja a vasút biztonsággal és kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos előírásait.

Ezen törekvés eredményeképpen került megalkotásra a 402/2013/EU végrehajtási rendelet (továbbiakban: CSM rendelet), ami a tervezett változások biztonságos véghezviteléhez nyújt jogszabályi alapot. A rendelet összehangolja többek között a biztonsági szinteket érintő változások hatásainak felmérését, az alkalmazott kockázatkezelési eljárásokat és annak alkalmazása során kapott eredmények értelmezését, valamint lehetővé teszi a biztonsággal kapcsolatos információcserét az ágazat szereplői körében.

Miért fontos a változások kezelése?

A változásmenedzsment strukturált eljárásnak tekinthető, amelyet minden biztonságot jelentősen érintő változás során alkalmazni kell. Lehetővé teszi a szisztematikus és proaktív veszélyazonosítást, valamint a megfelelő veszélyszint-mérséklő intézkedések meghatározását. A folyamatos és proaktív veszélyazonosítás elengedhetetlen, hiszen a változások bevezetésével akaratlanul is új veszélyek kerülnek a rendszerbe, befolyásolva ezzel a meglévő biztonságot érintő intézkedések hatásosságát, továbbá az eljárások, folyamatok, termékek és szolgáltatások megfelelőségét.

Mi számít jelentős változásnak a CSM rendelet szerint?

A CSM rendelet 4. cikkelyének értelmében, amennyiben nincs nemzeti vonatkozó szabályozás és a változás befolyásolja a biztonságot, az ott felsorolt kritériumok alapján a Javaslattevő feladata eldönteni, adott területtel kompetens szakértő vagy szakértők bevonásával, hogy a vizsgált változás jelentősnek minősíthető-e. A meghozott döntést minden esetben megfelelően és alátámaszthatóan szükséges dokumentálni.

Kik a rendelet szereplői?

A Javaslatevő felelős a CSM rendelet alkalmazásáért, valamint a változás jelentőségének megállapításáért, ő gondoskodik a beszállítók és a szolgáltatók – illetve alvállalkozóik – által előidézett kockázat a rendelettel összhangban történő kezeléséről. A Javaslattevő lehet kockázatkezelési intézkedéseket végrehajtó vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető, intézkedéseket végrehajtó, a karbantartásért felelős szervezet, a hatályos irányelv szerinti ajánlatkérő vagy gyártó, illetve strukturális alrendszerek üzembehelyezési engedélyét kérelmező.

Az eljárás fontos szereplője a független kockázatértékelő szervezet, azaz az AsBo szervezet, amely Magyarországon a 390/2020 (VIII. 12.) Korm. rendelet szerint kerül kijelölésre. Fontos megjegyezni, hogy az AsBo tevékenysége eltér a DeBo és a NoBo kijelöléssel rendelkező szervezetek megfelelőségértékelői tevékenységétől, mindazonáltal a függetlenség és pártatlanság ezeknek a szervezeteknek a körében is elengedhetetlen. Az AsBo mintegy független értékelőként működik közre a jelentős változás során véghez vitt kockázatértékelés teljes folyamatában. Feladata nem az operatív döntések meghozatala, a kockázatértékelés lefolytatása és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, hanem annak ellenőrzése, hogy a CSM rendelet I. mellékletében leírtak helyesen teljesülnek és a kockázatértékelés eredménye megfelelő. A kockázatértékelési eljárás nem tanúsítvánnyal, hanem biztonságértékelési jelentéssel zárul, amelyben az AsBo levonja végső következtetéseit a CSM rendelet alkalmazásának megfelelőségével kapcsolatban. Szemben a tanúsítás során meghatározott hiányosságok és nemmegfelelőségek kezelésével, a jelentős változás kockázatértékelése végén a Javaslattevő felelőssége eldönteni, hogy milyen módon és mértékben veszi figyelembe a biztonságértékelési jelentés következtetéseit.

A CSM rendelet által meghatározott kockázatértékelés folyamata lehetőséget teremt a biztonságosabb, hatékonyabb és harmonizáltabb vasúti közlekedés kialakítására. Épp ezért fontos, hogy a megvalósuló nagyvasúti beruházások, rekonstrukciók vonatkozásában minden fent említett szereplő tisztában legyen az őt érintő feladatokkal kapcsolatban.