A RAILCERT HUNGARY KFT. AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN VÉGEZ TEVÉKENYSÉGET:

BEJELENTETT SZERVEZETKÉNT VÉGZETT MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS (NOBO)

Az Európai Unió célja az európai vasúti rendszer átjárhatóságának biztosítása. Ennek érdekében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/797 Irányelve (2016. május 11.) meghatározza a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságának alapvető követelményeit.

 • Az európai vasút rendszerelemeinek átjárhatóságot lehetővé tevő EK-megfelelőségi vagy alkalmassági nyilatkozat kiadására vonatkozó eljárás esetében (9. cikk)
 • Alrendszerek EK hitelesítési eljárásának esetében (IV. Melléklet).

A vasúti rendszer strukturális alrendszereire és azokon belül a rendszerelemekre vonatkozó követelményeket az Európai Bizottság által kiadott átjárhatósági műszaki előírások (ÁME) foglalják össze.

A Tanúsítási Igazgatóság a EK-megfelelőségi vagy alkalmassági eljárás során ellenőrzi, megvizsgálja és tanúsítja a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemet, hogy az átjárhatóságra vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott alapvető követelményeknek eleget tesz, igazolja a megfelelőséget vagy használatra való alkalmasságot és értékeli a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek gyártását, és az alkalmazott értékelési modulnak megfelelő EK megfelelőségi vagy alkalmassági tanúsítványt ad ki a Kérelmező részére.

A Tanúsítási Igazgatóság a EK-hitelesítési eljárás keretében ellenőrzi, megvizsgálja és tanúsítja, hogy az adott alrendszer megfelel az uniós jog vonatkozó rendelkezéseiben foglalt követelményeknek, és az alrendszer üzembe helyezése engedélyezhető. Értékeli az alrendszer felépítését és gyártását, valamint EK-Hitelesítési tanúsítványt állít ki a Kérelmező számára.

 

A Tanúsítási Igazgatóság által végzett megfelelőségértékelési tevékenység szempontjából releváns előírások az alábbiak:

ÁTJÁRHATÓSÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK – ÁME-k

Infrastruktúra alrendszer

 • A Bizottság (EU) 1299/2014 rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az (EU) 321/2013, az (EU) 1299/2014, az (EU) 1301/2014, az (EU) 1302/2014, az (EU) 1303/2014 és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint az (EU) 2011/665 bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról

Energia alrendszer

 • A Bizottság (EU) 1301/2014 rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
 • A Bizottság (EU) 2018/868 végrehajtási rendelete (2018. június 13.) az (EU) 1301/2014 rendeletnek és az (EU) 1302/2014 rendeletnek az energiafogyasztás-mérő rendszerre és az adatgyűjtő rendszerre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a (EU) 321/2013, az (EU) 1299/2014, az (EU) 1301/2014, az (EU) 1302/2014, az (EU) 1303/2014 és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a (EU) 2011/665 bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról

Ellenőrző-irányító és jelző alrendszer

 • A Bizottság (EU) 2016/919 rendelete (2016. május 27.) az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról
 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az (EU) 321/2013, az (EU) 1299/2014, az (EU) 1301/2014, az (EU) 1302/2014, az (EU) 1303/2014 és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a (EU) 2011/665 bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról

Mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők akadálymentessége (PRM)

 • A Bizottság (EU) 1300/2014 rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról
 • A Bizottság (EU) 2019/772 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az (EU) 1300/2014 rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátjainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról

Alagutak biztonsága

 • A Bizottság (EU) 1303/2014 rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
 • A Bizottság (EU) 2016/912 rendelete (2016. június 9.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló (EU) 1303/2014 rendelet helyesbítéséről
 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az (EU) 321/2013, az (EU) 1299/2014, az (EU) 1301/2014, az (EU) 1302/2014, az (EU) 1303/2014 és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint az (EU) 2011/665 bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról

Járművek – Mozdonyok és személyszállító járművek (LOC&PAS)

 • A Bizottság 1302/2014/EU Rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
 • A Bizottság (EU) 2020/387 végrehajtási rendelete (2020. március 9.) a 321/2013/EU, az 1302/2014/EU és az (EU) 2016/919 rendeletnek a felhasználási terület kiterjesztése és az átmeneti időszakok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
 • a Bizottság (EU) 2019/776 Végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU, az 1303/2014/EU és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a 2011/665/EU bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról
 • A Bizottság (EU) 2018/868 Végrehajtási rendelete (2018. június 13.) az 1301/2014/EU rendeletnek és az 1302/2014/EU rendeletnek az energiafogyasztás-mérő rendszerre és az adatgyűjtő rendszerre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról

Járművek – Teherkocsik (WAG)

 • A Bizottság 321/2013/EU Rendelete (2013. március 13.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság (EU) 2020/387 végrehajtási rendelete (2020. március 9.) a 321/2013/EU, az 1302/2014/EU és az (EU) 2016/919 rendeletnek a felhasználási terület kiterjesztése és az átmeneti időszakok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
 • a Bizottság (EU) 2019/776 Végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU, az 1303/2014/EU és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a 2011/665/EU bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról
 • A Bizottság (EU) 2015/924 Rendelete (2015. június 8.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 321/2013/EU rendelet módosításáról
 • A Bizottság 1236/2013/EU Rendelete (2013. december 2.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 321/2013/EU rendelet módosításáról

Járművek – Zaj (NOI)

 • A Bizottság 1304/2014/EU Rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (NOI TSI)
 • A Bizottság (EU) 2019/774 Végrehajtási Rendelete (2019. május 16.) az 1304/2014/EU rendeletnek a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás meglévő teherkocsikra való alkalmazása tekintetében történő módosításáról

KIJELÖLT SZERVEZETKÉNT VÉGZETT MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS (DEBO)

A Tanúsítási Igazgatóság, mint Kijelölt Szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységét a nemzeti szabályoknak megfelelően végzi az ÁME-kkal le nem fedett, az ÁME-któl eltérést engedélyező, vagy az ÁME-kban nem található, jogszabályban kihirdetett műszaki előírásoknak történő megfelelőségértékelés esetén. Ezen esetek az alábbiak:

 • Azok a területek, amelyekre az (EU) 2016/797 Irányelv 1. cikk (3) bekezdés értelmében az Irányelv és a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében a Rendelet hatálya nem terjed ki.
 • Az (EU) 2016/797 Irányelv 7. cikk (1) bekezdés a-e) pontjaiban felsorolt, engedélyezett eltérések esetében.
 • Az (EU) 2016/797 Irányelv 13. cikk (2) bekezdésében felsorolt esetekben.
 • Nyitott kérdések esetében, amelyekre a nemzeti szabályok vonatkoznak.

A fenti működési területre vonatkozó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról.
 • A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.).
 • Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.).

Nemzeti szabályok alkalmazása esetén a kijelölt szervezet (angolul: Designated Body) vizsgálja ellenőrzi és tanúsítja, hogy a vasúti alrendszerek, illetve a vasúti rendszerkomponensek megfelelnek‑e a vonatkozó nemzeti műszaki előírásoknak.

Tanúsítási Igazgatóság tevékenysége kiterjed:

 • az (EU) 2016/797 irányelv és a 413/2020 kormányrendelet IV. melléklet 3. pontja szerinti nemzeti szabályok szerinti (NSZ-) Hitelesítési eljárásokra
 • az (EU) 2016/797 irányelv és a 413/2020 kormányrendelet hatálya alá nem tartozó területek (NSZ-) Hitelesítési eljárásaira:
  • metrókra, villamosokra és más helyi vasúti rendszerekre;
  • a vasúti rendszer többi részétől működésükben különálló hálózatokra, amelyek csak helyi, városi vagy elővárosi személyszállításra szolgálnak, valamint a kizárólag ilyen hálózatokon működő vasúttársaságokra;
  • magántulajdonban álló vasúti pályahálózatra és az ilyen pályahálózaton használt járművekre, amelyeket kizárólag a tulajdonos használ saját fuvarozási műveleteihez;
  • szigorúan helyi, történelmi vagy turisztikai célra használt pályahálózatra és járművekre.
 • OVSZ I és OVSZ II. hatálya alá tartozó egyéb rendszerelemek megfelelőségértékelésre,
 • Feltétfüzet megfelelőségértékelésre.

Tanúsító szervezetek működési területére vonatkozó általános jogszabályok:

 • 2009. évi CXXXIII. Törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
 • 315/2009. (XII. 28.) Korm. Rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 • 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról.
 • A Bizottság határozata (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól
 • 413/2020. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
 • 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
 • 289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

KOCKÁZATÉRTÉKELŐ SZERVEZETKÉNT VÉGZETT FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉS (ASBO)

A kockázatkezelési eljáráshoz kapcsolódó független értékelés fő célja, hogy minden érdekelt félben bizalmat ébresszen arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzési folyamat a részt vevők számára a legmegfelelőbb javaslatot adja a biztonságos üzemeltetésre vonatkozóan a vasúti ágazaton belül.

Az érdekelt felek elvárják és megkövetelik az értékelést végző szervezettől, hogy kielégítse az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány követelményét.

Az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány követelményeket ír elő, amelyek betartása annak biztosítására irányul, hogy az értékelést végző szervezet, következetes és pártatlan módon működjön.

A RailCert Hungary Kft. független értékelést végző szervezete, az ASBO Igazgatóság a vasúti rendszer vagy annak egyes részei különböző kompetencia területein, amelyekre az alapvető biztonsági követelmények vonatkoznak, végez független értékelést a vasúti rendszert érintő változtatásra vonatkozó kockázatkezelési eljárás keretén belül. Ez magában foglalja a vasúti rendszer üzemeltetésével, karbantartásával és meglévő rendszerbe való integrálásával kapcsolatos kompetencia területeket is. Gyakorlatban ez a EU vasúti rendszerének különböző strukturális és funkcionális alrendszerei vonatkozik:

 • Infrastruktúra (INF)
 • Energia (ENE)
 • Ellenőrző-irányító és jelző (CCS)
 • Forgalomüzemeltetés és -irányítás (OPE)
 • Karbantartás (Mai)
 • A rendszer biztonságos integrálása (SSI)
 • Járművek (RST)

 

Az ASBO Igazgatóság tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány követelményei alapján, valamint a Bizottság (EU) 402/2013 (2013.április 30.) a kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó biztonsági módszerről szóló végrehajtási rendelete alapján végzi.

Jogszabályok, előírások:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról

(EU) 402/2013 végrehajtási rendelet a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (CSM rendelet)

(EU) 2015/1136 végrehajtási rendelet a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló 402/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról

390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a kockázatértékelést végző szervezetek kijelöléséről, valamint a kockázatértékelést végző szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

 

Kijelölési okirat megtekintése (DeBo)

Bejelentési okirat megtekintése (NoBo)

Kijelölési okirat megtekintése (AsBo)